Efter en skada eller sjukdom kan det ibland vara osäkert hur mycket och med vad man kan arbeta.

Vid bedömning av arbetsförmåga krävs goda kunskaper om såväl individens förmågor som arbetsmarknadens krav. För att få en realistisk bild av individens möjligheter att lönearbeta bör hon eller han få en chans att visa sin förmåga i aktivitet i en reell arbetssituation. Detta kompletterar den rent medicinska bedömningen. Genom att coacha individen till att våga kan många hinder överbryggas. Anpassning av arbetsuppgifter, arbetsmiljö och arbetstid är ytterligare faktorer som kan ge möjlighet att öka arbetsförmågan .