Elevvårdande/kurativt arbete

Även i unga år kan behovet av stöd uppstå. Det kan handla om enskilda elevers mående, men också om dysfunktionella grupper. Genom individuella samtal och/eller gruppsamtal hjälper vi till att hitta användbara strategier.

Studie och yrkesvägledning

Att välja yrkesinriktning är inte lätt. Många människor behöver stöd och verktyg för att få igång en tankeprocess runt möjliga alternativ. Med hjälp av bl.a. Hollands yrkesvalsmodell arbetar vi på både individ och gruppnivå.
Vi erbjuder även elever “söka-jobb-aktiviteter” som att skriva cv, omvärldskkunskap, träning för anställningsintervju etc.
Målet är att förbereda för ett fortsatt studie- och/eller arbetsliv.