Vi erbjuder föreläsningar/seminarier i exempelvis:

  • Lösningsfokuserat förhållningssätt: Grunderna och hur kan vi använda metoden i vår dagliga verksamhet.
  • Stress: Hur kan vi förebygga stress på vår arbetsplats?
  • Ergonomi: Hur förebygger vi belastningsrelaterade besvär?
  • Förändring: Vad händer med arbetsgrupper som genomgår stora förändringar?

Vi kompletterar gärna vår egen kompetens med underleverantörer utifrån kundens behov!