För att komma vidare från en upplevd situation till en önskad situation, kan både enskilda medarbetare, chefer och grupper behöva coachning på olika nivåer i sin yrkesroll.

Att coacha är att hjälpa andra människor att lyckas. Genom öppna frågor, aktivt lyssnande och konstruktiv feedback ger coachen stöd till handling som leder mot uppsatta mål. Vi utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt i kombination med kognitiva metoder.