Konflikter på arbetsplatsen är för de flesta människor besvärliga och något som man helst skulle slippa. En illa hanterad konflikt leder inte sällan till sjukskrivningar. För de direkt inblandade innebär detta personligt lidande. Även de arbetskamrater som inte är direkt delaktiga i konflikten påverkas såväl praktiskt som känslomässigt.

Genom att anlita en objektiv part kan ytterligare perspektiv på situationen möjliggöra mer neutrala möten och en konstruktiv dialog mellan parterna.