När en medarbetare kommer tillbaka efter en längre tids sjukskrivning krävs det ofta planering och strategi för att lyckas. Arbetsorganisationen och arbetsuppgifterna kanske har förändrats under sjukskrivningsperioden och medarbetarens prestationsförmåga är inte den samma som tidigare. Både arbetsledare/arbetskamrater och den person som ska komma tillbaka kan behöva stöd i denna situation. Genom kontinuerlig uppföljning på arbetsplatsen i kombination med stödjande samtal förbättras möjligheten att nå ett bra resultat .