Ett yrkesliv är långt. Ibland behöver medarbetarna växla karriär inom företaget eller hos en ny arbetsgivare. Orsakerna kan skifta. Kanske har befattningen förändrats i en riktning som medarbetaren inte följt med i. Kanske gör sjukdom eller skada det omöjligt att utföra arbetet tillfredsställande eller kanske måste företaget minska sin personalstyrka. Oavsett orsak är det ofta en svår process att förändra sin yrkesinriktning. Det är viktigt att den anställde känner sig behandlad på ett respektfullt sätt. För företaget handlar det om att behålla en god relation till medarbetaren dels av respekt till den enskilde och dels för att behålla sitt goda rykte.

Vi arbetar med bl.a. stödjande samtal, vägledande insatser och söka-jobb-aktiviteter. För att ytterligare rusta individen för att ta nästa steg i arbetslivet stöttar vi även i kontakter med myndigheter t.ex. arbetsförmedling eller försäkringskassa och potentiella arbetsgivare.