Man kan rent principiellt hantera stress på två sätt. Dels genom att försöka lösa problemen, dels genom att kontrollera känslorna. Det handlar om att antingen förändra situationen eller ändra sin inställning till den. Alla människor reagerar olika på inre och yttre påfrestningar. Samma situation hanteras på olika sätt i t.ex. en arbetsgrupp. Det handlar alltså mer om ”hur vi tar det än hur vi har det”.

Genom samtal i individuellt eller i grupp kan vi hjälpa till att hitta verktyg som gör det möjligt att identifiera och hantera de situationer som upplevs stressande.