Målet för de teamutvecklande aktiviteterna är att synliggöra gruppens mål och förutsättningar.

Genom övningar och gruppdiskussioner kan gruppens värderingar och förväntningar tydliggöras. Frågor som ”Vilket är vårt uppdrag”? ”Vad innebär medarbetarskapet?” ”Vilka oskrivna regler finns på vår arbetsplats”? kan tyckas självklara, men det finns ofta många skiftande svar i ett och samma team. På individnivå är det viktigt att ställa sig frågorna; ”Vilken roll har jag i teamet?” ”Vad kan jag bidra med i vår grupp?”

När teammedlemmarna lär känna varandra bättre och får möjlighet att se fördelar med varandras personliga olikheter och kompetens minskar risken för kommunikationsproblem och konflikter. Gruppens energi kan istället användas till kreativa idéer och effektivt arbete.