Kognitiv psykoterapi bygger på en samarbetsrelation mellan individen som är expert på sig själv och sitt liv och terapeuten som är expert på psykoterapi. I terapin arbetar individen aktivt. Arbetet fokuserar på känslor, tankar och beteenden. Terapin syftar till att få kunskap, insikt och att finna strategier, som fungerar för individen.